aktuality / upozornění

19. září 2017 /

18. září 2017 / Zasedání zastupitelstva Obce Chvojenec se koná v pondělí 25. 9. 2017 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů a kontrola usnesení. Hospodaření obce za 1-9/2017, podpis smlouvy na dar, směna pozemků, nákup pozemků, … Průběh akcí – rekonstrukce vodovodního řádu a výstavba Retenční nádrže, rekonstrukce soc. zázemí v objektu č. p. 115 Aktuální stav dalších akcí v obci – cyklostezka, multifunkční hřiště, rekonstrukce chodníku, fasáda na budovách OÚ a MŠ Různé s diskuzí. Usnesení a závěr.

18. září 2017 / MUDr. Jana Ižáková oznamuje, že má dovolenou v termínu od středy 20.9. do úterý 3.10. 2017. Zastupuje MUDr. Zdražil v ordinaci Horní Jelení (tel. 466 673 203) denně a ve čtvrtek 21.9. 8-10h v ordinaci Dolní Roveň v úterý 26.9. 10-12h a v pondělí 2.10. 10-12h Sestra v ordinaci Dolní Roveň přítomna denně. V pátek 29.9. se neordinuje ani na Jelení. Pohotovost Pardubice, Na Dubině, tel. 466 989 000, denně 14-22h, víkend 10-22h RZP tel. 155 (jen v případě bezprostředního ohrožení života)

12. září 2017 / Zaběhnutí a ztráta fenky německého křepeláka, barva tmavohnědý strakoš. Na krku má dva oranžové obojky, na jednom obojku je upevněn zvoneček, který se při pohybu fenky ozývá. Tetovací číslo 4782 v uchu. Bližší informace poskytne Josef Slabý, tel.: 607 010 368; e-mail: myslivost.zs@seznam.cz

11. září 2017 / Odpolední úřední hodiny na Obecním úřadě Chvojenec budou ve středu 13. 9. 2017 do 16:00 hodin.

6. září 2017 / Dne 16. a 17. září 2017 ZO ČSCH Holice pořádá v chovatelské hale vedle železničního nádraží vždy v době od 8 do 17 hod. tradiční Posvícenskou výstavu drobného zvířectva - králíků, holubů, ovcí, nutrií, okrasného ptactva a ovoce, zeleniny, včelařství. Na výstavě se koná 2. ročník expozice králíků českých černopesíkatých a okresní výstava drůbeže. Zveme širokou veřejnost.  

28. srpna 2017 / Loučení s prázdninami  a Posvícenské posezení                                                            sobota 2. 9. 2017 Začínáme ve 14 hodin na fotbalovém hřišti Chvojenec. Program: vystoupení skupiny Maximix,  ukázka zásahu psa - Městská policie Sezemice, soutěže pro děti, každou hodinu losování o ceny, k posvícenské pohodě a koláčům bude hrát Marta Hrubešová, pro děti připraven skákací hrad a další atrakce.                   Občerstvení zajištěno.                           Vstupné dobrovolné.                                                                                                                                     Na setkání se těší pořadatelé.

22. srpna 2017 /

15. srpna 2017 /

15. srpna 2017 / Oznamujeme změnu jízdních řádů, které vstupují v platnost od 3. 9. 2017. Změna byla vyvolána rušením komerčních linek 540370 BusLine, a.s. a 720385 ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s, které v současné době provozují sedm spojů mezi Svitavami a Hradcem Králové v pracovních dnech. Dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. navrhnul zrušit i komerční spoj 680754/52 Změna 680828: časový posun spoje 28 k umožnění přestupu z Hradce Králové. Změna 680850: vložení spoje 6 k umožnění přestupu do Hradce Králové, náhrada linky 720385. Dále u spojů 1 a 20 vložena zastávka Brněnec, Mor. Chastová, pošta. Změna 680851: vložení spoje 7  párový spoj ke spoji 680850/6 Změna 680873: spoj 22 nově vypraven z Jevíčka v 11:50 hod do Svitav, kde naváže na spoj 680754/9 do Hradce Králové. Zrušení spoje 15 v úseku Svitavy – Moravská Třebová (alternativa spojem 680880/19 ve 13:03 ze Svitav). Dále posun spoje 15 z Moravské Třebové ve 13:45 hod, návaznost na spoj ze Svitav. Nové linky autobusů - přehledná tabulka

O obci

Obec Chvojenec se nachází v okrese Pardubice, kraji Pardubickém. Pro letošní rok počítáme s počtem obyvatel ve výši...

číst dál