aktuality / upozornění

12. ledna 2017 / TJ Sokol Chvojenec z.s. Vás zve na Chvojenecký biatlon v neděli 15. 1. 2017 od 9.30 hodin na fotbalovém hřišti. Občerstvení zajištěno.

12. ledna 2017 / V sobotu 14. ledna 2017 pořádá Obec Chvojenec Zimní hrátky na Karláku začátek ve 13.00 hodin. Občerstvení zajištěno.

3. ledna 2017 / Výzvy k předání projektů Minimální  alokované částky pro jednotlivé fiche: Fiche I – Podpora zemědělských podniků: 1 631 207,- Kč Fiche III – Podpora malých podniků: 1 648 569,- Kč Fiche IV – Ochrana lesních porostů: 467 582,- Kč V příloze:  Pravidla_vyzva_2 Kompletní znění výzvy: http://www.holicko.cz  

28. prosince 2016 / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2017 Poplatky za odpad se vybírají POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA! Vybírat začínáme od PONDĚLÍ 9.1.2017. Známkový systém zůstává stejný. První svoz popelnic v roce 2017 bude v pondělí 2. 1. 2017 (svoz čtrnáctidenních i měsíčních známek). DŮLEŽITÉ: 1) Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do 28. 2. 2017. 2) Poplatek na rok 2017 je ve výši 420 Kč na osobu a rok. 3) Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let. Osoby nad 90 let neplatí. 4) Podle nové vyhlášky lze snížit nebo prominout poplatek po doložení dokladů. 5) Poplatek je splatný do 31.3.2017. 6) V případě dvou plateb: první platba do 31.3.2017 a druhá platba do 30.6.2017. 7) Svozovým dnem zůstává pondělí. 8) Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě Chvojenec a navazuje na rok 2016. 9) Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry. 10) Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS je číslo popisné. Svozy plastů budou probíhat každou středu. Sklo se vyváží na vyžádání po zaplnění kontejnerů. Papír je možné nosit do dvou kontejnerů u obecního úřadu, které se sváží jedenkrát měsíčně. Další sběry papíru máme v termínech 12.1.2017, 27.4.2017, 13.7.2017 a 19.10.2017. Svoz velkoobjemového odpadu bude dvakrát ročně (7.4.2017 a 20.10.2017), svoz nebezpečného odpadu potom dvakrát ročně (8.4.2017 a 21.10.2017). Obec je zapojena s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol do programu sběru elektroodpadu. Vysloužilé elektrozařízení můžete předávat zaměstnancům obce v pracovních dnech za obecní úřad. Kontejner na textil je umístěn u obecního úřadu a je průběžně vyvážen. TLAKOVÁ KANALIZACE V ROCE 2017 Od 1.1.2017 se mění systém placení stočného. Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, se musí účtovat stočné v nemovitostech, kde není používána studna, dle spotřeby, dle vodoměru na vodovodní přípojce. Z tohoto důvodu budou majitelům nemovitostí zasílány dodatky ke smlouvám. Nemovitosti, které používají i jiný zdroj vody, budou platit stočné dle směrných čísel jako doposud (dodatky ke smlouvám nebudou). Platby za stočné budou vybírány v roce 2017 na základě fakturace a to dvakrát ročně. První faktura bude vystavena v březnu (platba stočného na 1. pololetí 2017), druhá faktura bude vystavena v září (platba za 2. pololetí 2017). Stavy vodoměrů bude Svazek obcí Rokytno-Chvojenec získávat od společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Pardubice a na základě získaných údajů bude fakturovat. Další případné informace k výběru stočného poskytne Obecní úřad ve Chvojenci. Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění odpadních vod se řídí provozními podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry a podobné předměty, které poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla a opravu z těchto důvodů poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě. Dále připomínáme, že připojení nemovitosti musí být přímo do čerpací jímky. Při kontrolách jímek bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou napojeny do jímky přes jinou jímku, což být nesmí. Žádáme proto majitelé nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce opravili. V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit Obecní úřad ve Chvojenci nebo volat na telefonní čísla 466989186, 606660209,

20. prosince 2016 / Obecní úřad Chvojenec Pátek      23. 12. 2016  - zavřeno Úterý      27. 12. 2016  - zavřeno Středa     28. 12. 2016  - zavřeno Čtvrtek   29. 12. 2016  - zavřeno Pátek      30. 12. 2016  - zavřeno Pondělí     2. 1. 2017   -  zavřeno od 3. 1. 2017  pravidelné provozní hodiny

19. prosince 2016 /

18. prosince 2016 / V letáku naleznete nabídku od pana Jablonského - objednávka potravin na Štědrý den a Silvestra. Vše je nutné v termínu objednat!

18. prosince 2016 /   Zveme Vás na besedu o bezpečnosti, která se koná v pondělí 19. 12.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Bližší informace viz plakátek  

16. prosince 2016 / Mezi svátky bude ordinovat následovně: 27. a 28.12 od 8 do 12 hodin v Býšti. Nezajíždí nikam, ani do Rábů. Přeji Vám všem klidné svátky a hodně zdraví (myslím to upřímně), Dr. Škoda

16. prosince 2016 / ORDINAČNÍ DOBA o VÁNOCÍCH 2016 pátek                23. 12.       se neordinuje úterý                27. 12.  -- středa               28. 12.        jen     Chvojenec  7,30-8,30h    a     Dolní Roveň     9-11h čtvrtek              29. 12.  -- pátek                30. 12.       se neordinuje   Od pondělí   2.1.2017   normální  ordinace.   Pohotovost Pardubice, Na Dubině, tel. 466 989 000, denně 14-22h, víkend 10-22h RZP  tel. 155     (jen v případě bezprostředního ohrožení života)

O obci

Obec Chvojenec se nachází v okrese Pardubice, kraji Pardubickém. Pro letošní rok počítáme s počtem obyvatel ve výši...

číst dál

Vybíráme z galerie

no images were found