Informace pro přihlášené účastníky zájezdu do Milovic.

Odjezd v 8.30 hodin od obecního úřadu, návrat po 19 hodině.

plakát