Od 19.6.2017 do 10.9.2017 bude částečná uzavírka na silnici I/35 od hranice Královéhradeckého kraje po konec obce Býšť z důvodu stavby „I/35 hranice kraje – Býšť, OŽK“, délka uzavírky 2,5 km.

Objížďka pro veškerý provoz směr Hradec Králové je vedena Holice-Časy-Sezemice-Pardubice po silnici I/37 Pardubice – Hradec Králové, jednosměrně. Směr Hradec Králové -Vysoké Mýto je veden po staveništi jednosměrně.

Autobusové spoje ve směru od Holic na Hradec Králové budou vedeny z Býště přes Hoděšovice zpět na silnici I/35 /(výjezd bude řešit stavba ) výlukové jízdní řády se schvalovat nebudou.