Hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2017 v Pardubickém kraji udělila následující ocenění:

Zlatá stuha – vítěz krajského kola – obec Lukavice, okr. Ústí nad Orlicí

Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Břehy, okr. Pardubice

Oranžová stuhaza spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Hradec nad Svitavou, okr. Svitavy

Modrá stuha – za společenský život – obec Poběžovice u Přelouče, okr. Pardubice

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Poříčí u Litomyšle, okr. Svitavy.

Slavnostní vyhlášení, včetně udělení všech ocenění, se uskuteční v sobotu  12. 8. 2017 v obci Lukavice. Oficiální pozvánka s programem Vám bude doručena.

Jménem hodnotitelské komise Vám děkuji za Vaší účast, krásné prezentace a těším se na shledanou při slavnostním vyhlášení.