Pardubický kraj zahajuje přípravu jízdních řádů pro výběrové řízení na zajištění veřejné dopravy od konce roku 2019. Při přípravě VŘ se bude vycházet ze stávajících jízdních řádů.

Pokud máte konkrétní návrhy nebo připomínky k jízdním řádům

žádáme Vás o jejich písemné zaslání do 30. 8. 2017 na Obecní úřad Chvojenec.