Dne 16. a 17. září 2017 ZO ČSCH Holice pořádá v chovatelské hale vedle železničního nádraží vždy v době od 8 do 17 hod. tradiční Posvícenskou výstavu drobného zvířectva – králíků, holubů, ovcí, nutrií, okrasného ptactva a ovoce, zeleniny, včelařství. Na výstavě se koná 2. ročník expozice králíků českých černopesíkatých a okresní výstava drůbeže.

Zveme širokou veřejnost.