Zasedání zastupitelstva Obce Chvojenec se koná v pondělí 25. 9. 2017 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

  • Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů a kontrola usnesení.
  • Hospodaření obce za 1-9/2017, podpis smlouvy na dar, směna pozemků, nákup pozemků, …
  • Průběh akcí – rekonstrukce vodovodního řádu a výstavba Retenční nádrže, rekonstrukce soc. zázemí v objektu č. p. 115
  • Aktuální stav dalších akcí v obci – cyklostezka, multifunkční hřiště, rekonstrukce chodníku, fasáda na budovách OÚ a MŠ
  • Různé s diskuzí.
  • Usnesení a závěr.