SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU v pátek 20. 10. 2017 od 13.00 hodin do 18.00 hodin

Místa – u fotbalového hřiště

  • za prodejnou
  • u bývalé traktorové stanice

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU v sobotu 21. 10. 2017.

V každé domácnosti se vyskytuje nebezpečný odpad. Svoz těchto odpadů je prováděn speciálním sběrovým vozidlem, přineste na určená stanoviště: od 8.00 hod na určených stanovištích

8.00 hod – nádržka u Vondráčkových 8.45 hod – býv. rybníček k lesu

8.15 hod – před obecním úřadem 9.00 hod – u fotbalového hřiště

8.30 hod – u prodejny Jednota 9.15 hod – odpočinkové místo

9.30 hod – aut. zastávka Drahoš

SBÍRANÉ DRUHY ODPADU:

vyjeté oleje, olejové filtry, nemrznoucí směsi, čistící prostředky, zaolejované hadry, veškeré tuky a oleje…

kyseliny, louhy, benzín, ředidla, jedy, fotochemikálie, inkousty, tonery, prací a mycí prostředky, dezinfekce, rozpouštědla…

pesticidy, postřikové látky, hnojiva, deratizační prostředky, oleje ze sekaček …

zbytky barev, tmelů, mořidel, obaly s jejich zbytky, zatvrdlé štětce, spreje …

léky, teploměry, jehly, stříkačky, odlakovače, zbytky krémů, sprejů …

SBĚR ŽELEZA

Kontejner na železo bude přistaven za obecním úřadem od pátku 20. 10. 2017 do pondělí 23. 10. 2017.

DŘEVĚNÝ ODPAD

Kontejnery u fotbalového hřiště a bývalé traktorové stanice od pátku 20. 10. 2017 do pondělí 23. 10. 2017.

 

SBÍRKA VĚCÍ PRO DIAKONII BROUMOV

Termín od středy 18. 10. 2017 do pondělí 30. 10. 2017.

Věci vybíráme denně v pracovní dobu 8-12, 14-16 hodin.

Místo – chodba v budově bývalé školy Chvojenec (přes pracovníky obecního úřadu).

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.

ZELENÝ ODPAD A VĚTVE

Větve se vozí na předem za obecní úřad, kde se štěpkují. Větší množství větví seštěpkujeme na místě, dohoda s pracovníky obecního úřadu. Zelený odpad se vozí na určené místo v objektu ZAS a.s. ve Chvojenci nebo do kontejnerů přistavených na třech místech v obci. Zákaz vožení zeleného odpadu do lesa!!!