Zasedání zastupitelstva Obce Chvojenec je v pondělí 23. 10. 2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Chvojenec.

Program:

1) Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů

2) Zpráva o hospodaření – směna pozemků a další finanční záležitosti

3) Odpadové hospodářství v obci a vyhlášky

4) Kontrola plnění akcí roku 2017

5) Různé a diskuze

6)  Usnesení a závěr.