Zemědělská akciová společnost Býšť oznamuje, že ve dnech 2.- 15. listopadu 2017 bude
prodávat naturální obilí (maximálně 5 q na osobu).
Výdej bude probíhat v pracovní dny od 7 do 16 hodin na váze v Býšti, případně po
telefonické dohodě v jiné době. Na prodej je pšenice, cena 420 Kč za 1q.
Nahlášení požadovaného množství je možné na telefonu číslo 466 989 210 nebo
724 781 038.