Poplatky za odpad se vybírají od

pondělí 15. 1. 2018.

Vybírá se též poplatek za psa a pozemky.

Papír se bude sbírat po obci ve čtvrtek 11. 1. 2018.

POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA!