Majitele psů upozorňujeme, že je nutné sbírat výkaly psů na veřejných prostranstvích, nenechávat je zde. Veřejná prostranství slouží všem a není vhodné  když se zde potom pohybují děti  a výkaly se pošpiní.  Výkaly vadí i těm, kteří se o veřejná prostranství starají a udržují je.

Odpadové hospodářství v naší obci Chvojenec má svá pravidla, která se již po několik let nemění, ale vylepšují se. Není třeba vozit materiál tam kam nepatří. Když si nevíte rady “Kam s ním?“ oslovte zaměstnance obecního úřadu,  kteří  Vám poradí. Co je nejdůležitější! Nespojujte několik druhů materiálu dohromady. Též  velkoobjemový odpad má svá pravidla a suť, dřevo, plasty, papír, sklo do něj nepatří. Za obecním úřadem kontejner na velkoobjemový odpad nenajdete, má své svozy 2x ročně ve vyhlášených dnech (duben a říjen).