V sobotu 21. 4. 2018VI. Cyklovýlet  obce Chvojenec, přihlášky na OÚ do 20. 4. 2018, startovné 50,- Kč na startu.  Trasa: Drahoš-Dolní Ředice-Holice-Ostřetín-Veliny-Holice –Vysoké Chvojno-Chvojenec.  Po cestě přestávky na občerstvení a poznávání.  Navštívíme  Muzeum  Dr. Emila Holuba v Holicích.  Zahájení a ukončení na fotbalovém hřišti Chvojenec.  Přilby nutné.

V pondělí 30. 4. 2018 – Pálení čarodějnic – zajišťují  SDH Chvojenec  na letišti Chvojenec. Připraveny jsou soutěže a program pro děti, včetně vyhlášení čarodějnice  roku  2018. Další informace včas obdržíte.