Zasedání zastupitelstva obce Chvojenec se koná 18.6.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

  • Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů a kontrola plnění minulého usnesení.
  • Hospodaření obce za 1-5/2018, rozpočtové opatření, finanční informace, předkupní právo …
  • Aktuální informace o probíhajících akcích obce.
  • Akce „ Komunikace pro pěší Chvojenec, horní část“ nové řešení stavby.
  • Komunální volby 2018.
  • Vesnice roku 2018, přípravy.
  • Různé – informace o valné hromadě Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.,
  • Diskuze
  • Usnesení.
  • Závěr.