V sobotu 11. 8. 2018 bylo v Pusté Kamenici (vítězi soutěže) vyhlášení Vesnice roku 2018 v Pardubickém kraji. Naše obec Chvojenec  získala Oranžovou stuhu, za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Domů jsme přivezli  oranžovou stuhu, krásnou květinu, balíček s regionálními produkty, 120.000,– Kč od Pardubického kraje. Další finanční odměnu dostaneme od Ministerstva zemědělství. Naše obec Chvojenec se též zúčastní celostátního kola Oranžových stuh 2018, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR. Ve čtvrtek 6. 9. 2018 k nám přejede hodnotící komise.

foto z předávání oranžové stuhy

Přehled ocenění:

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Pustá Kamenice

Modrá stuha – za společenský život – obec Vyšehněvice

Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Suchá Lhota

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Písečná

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Chvojenec

 

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích – obec Břehy

Zlatá cihla  – kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

pro obec Studnice za příkladné restaurování litinového kříže za kaplí sv. Zdislavy v centu obce

Zlatá cihla  – kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

pro obec Písečná za obnovu hasičské zbrojnice

Cena „Skokan roku 2018“ Obec Radiměř

Diplom za moderní knihovnické a informační služby Obec Pustá Kamenice

Diplom za vzorné vedení kroniky Obec Radiměř

Diplom za rozvíjení lidových tradic Obec Zámrsk

Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci Obec Vyšehněvice

Diplom za ekologickou činnost v obci Obec Koclířov

Diplom za podporu obnovy stavebního fondu obce Obec Chornice

Diplom za rozvíjení česko-německých vztahů Obec Hradec nad Svitavou

Diplom za cílevědomý a komplexní rozvoj obce Obec Horní Ředice

Diplom za dlouhodobou podporu školství a mimoškolních aktivit Obec Bojanov

Diplom za podporu spolkových aktivit Obec Horní Újezd

Diplom za podporu a spolupráci s místními podnikatelskými subjekty Obec Studnice