DEN SPORTU VE CHVOJENCI  pátek 28. 9. 2018

Motto: „ Sportuje celá naše obec Chvojenec, neseď doma a přidej se k nám!“

začátek v 9.00 hodin a ukončení v 18 hodin

Program: 

9.00 hodin   místo Švihnoska u Biocentra  ( s sebou kolečkové  brusle, odrážedla, koloběžky a jiné) – různé soutěže

11.00 hodin   místo hřiště U Lesa – pokračování soutěží, otevření nového místa s cvičebními prvky, občerstvení pro účastníky

 13.00 hodin   místo fotbalové hřiště  – další soutěže (běhy a jiné)

 15.00 hodin   vyhodnocení soutěží, tombola,

 15.30 hodin   k poslechu a tanci hraje paní Marta Hrubešová

 18.00 hodin   ukončení akce

 Každý účastník obdrží soutěžní lístek.

 Startovné 30,– Kč zahrnuje občerstvení U Lesa a tombolu.

Na fotbalovém hřišti bude pro děti skákací hrad.

Občerstvení na hřišti zajištěno.

 Akce je součástí oslav 100. výročí vzniku Československa  a Evropského týdne sportu 2018.

Akci připravila  TJ Sokol Chvojenec z. s. ve spolupráci s Obcí Chvojenec a

pod záštitou starostky obce Chvojenec.

viz plakát Den sportu ve Chvojenci