Mimořádné zastupitelstvo Obce Chvojenec se koná ve čtvrtek 4.10.2018.

viz plakátek zasedání ZO plakát – 2018