Zasedání zastupitelstva Obce Chvojenec se koná v pondělí 19.11.2018 od 19 hodin                v zasedací místnosti Obecního úřadu Chvojenec.

Program: viz příloha zasedání ZO 19.11.2018