V neděli 2. 12. 2018 od 16.30 hodin se koná Zpívání u vánočního stromu  na fotbalovém hřišti Chvojenec. Více plakát Zpívání u vánočního stromu 2018