• Poplatek na rok 2019 je ve výši 420,- Kč na osobu (nemovitost) a rok.
  • Slevu mají děti do 4 let a osoby nad 75 let, výše poplatku je 210,- Kč a osoby nad 90 let poplatek neplatí.
  • Poplatek je splatný do 31. 3. 2019.
  • V případě dvou plateb je druhá platba splatná do 30. 6. 2019.
  • Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do 31. 3. 2019.
  • Kalendář svozů  dostanete na Obecním úřadě Chvojenec, je též na webových stránkách.
  • Svozovým dnem zůstává pondělí. Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS číslo popisné a na obecním úřadu si zajistit známku a kalendář.

Poplatky se vybírají pouze v úřední dny.