Zabíjačkové hody se konají v sobotu 9. 2. 2019. Více v příloze. zabíjačkové hody 922019