1. Změna územního plánu Chvojenec

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHVOJENEC, VČETNĚ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Chvojenec je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru životního prostřední a stavebním úřadu Městského úřadu v Holicích (www.holice.eu ve složce http://holice.eu/urad-online/ uredni-deska) a na Obecním úřadu ve Chvojenci (www.chvojenec.cz ve složce http://chvojenec.cz/uredni deska)  od 12. 7. 2019 do 12. 8. 2019.  Každý může uplatnit u Městského úřadu Holice (pořizovatele) své písemné připo-mínky. Žádné další jednání v naší obci Chvojenec již neproběhne.