V letošním roce věnovali obyvatelé obce Chvojenec do Tříkrálové sbírky rekordních 15.911,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.