Zastupitelstvo obce Chvojenec dne 16. 3. 2020 se ruší.