Kultura a sport

           V rámci Vesnice roku Pardubického kraje 2018 získala naše obec Oranžovou stuhu a postoupila do celostátního kola. Převzali jsme významná ocenění, která jsme zatím neznaly. V krajském kole vedle věcných a květinových darů byla i peněžní odměna ve výši 120.000,– Kč. Ocenění v celostátním kole jsme převzali v prostorách Senátu ČR a v roce 2019 máme možnost využít dotace ve výši 600.000,– Kč na předepsané projekty.

výsledky vesnice roku 2018

Sobota 5. 5. 2018  Chvojeneckou pouť, program zajištěn skupinou Alibi.

Pátek   1. 6. 2018   Setkání v Leteckém klubu Chvojenec, hudba 60-tých let, zajímaví hosté.

Sobota 2. 6. 2018   Dětský den, zajišťují složky obce.

Sobota 9. 6. 2018   Výlet Mirakulum – přihlášky na OÚ Chvojenec.

V sobotu 21. 4. 2018VI. Cyklovýlet  obce Chvojenec, přihlášky na OÚ do 20. 4. 2018, startovné 50,- Kč na startu.  Trasa: Drahoš-Dolní Ředice-Holice-Ostřetín-Veliny-Holice –Vysoké Chvojno-Chvojenec.  Po cestě přestávky na občerstvení a poznávání.  Navštívíme  Muzeum  Dr. Emila Holuba v Holicích.  Zahájení a ukončení na fotbalovém hřišti Chvojenec.  Přilby nutné.

V pondělí 30. 4. 2018 – Pálení čarodějnic – zajišťují  SDH Chvojenec  na letišti Chvojenec. Připraveny jsou soutěže a program pro děti, včetně vyhlášení čarodějnice  roku  2018. Další informace včas obdržíte.

——————————————————————————————————-

Akce obce Chvojenec rok 2018

5.1.2018  – Výročka SDH

27.1.2018 – vepřové hody

2. 2.2018  – ples SDH (Rokytno)

17.2.2018 – Výročka Myslivecké sdružení

24.2.2018   – ples Sokolský

9.3.2018 –  Setkání žen

10.3.2018 – Výročka TJ Sokol

11.3.2018 – Dětský Karneval

21.4.2018 – Cyklovýlet obce

30.4.2018 – Čarodějnice

5.5.2018 – Chvojenecká pouť

1.6.2018 – Setkání v Leteckém klubu Chvojenec

2.6.2018  – Dětský den

9.6.2018 –  Výlet Mirakulum

21.7.2018 – V. ročník Letecký den

28.7.2018 – XXV. ročník Memoriál Josefa Kloučka

11.8.2018  – VI. ročník Zkoušky vodní práce ohařů

27.10.2018 – Vznik ČSR kulturní akce

24.11.2018 – Kateřinská zábava

2.12.2018 – Zpívání u vánočního stromu

8.12.2018 –  Setkání s Mikulášem

16.12.2018 – Vánoční koncert

Akce svazků rok 2018

26.5.2018 – SOL – pětiboj v Moravanech,

20.6.-22.6.2018  – Dny Holicka


Rok 2017

Cyklovýlet  obce Chvojenec sobota 22. 4. 2017   Sraz v 9.30 hodin u fotbalového hřiště. Odjezd na trasu v 10.00 hodin . Trasa – Chvojenec – Vysoké Chvojno –Hoděšovice – Mazurovy chalupy – Hradiště – Byřička – Hrachoviště  – Svoboda – Chvojenec. Cíl – u fotbalového hřiště. Startovné 50,– Kč (vybírá se na startu). Zastávky na trase za účelem poznání a  občerstvení. V cíli bude vyhodnocení výletu a občerstvení.

Obec Chvojenec pořádá v pondělí 30. 1. 2017 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu besedu Pyramidy v Bosně, vstupné dobrovolné.

Kulturní kalendář v roce 2017

 • 27.1.2017 Ples Svazku obcí Loučná ve Slepoticích
 • 3.2.2017 Hasičský ples
 • 25.2.2017 Zabíjačkové hody
 • 3.3.2017 Setkání žen
 • 11.3.2017 Sokolský ples
 • 18.3.2017 Dětský karneval
 • 22.4.2017 Cyklovýlet obce
 • 30.4.2017 Čarodějnice
 • 3.6.2017 Výlet do Mirakula
 • 21.7.2017 Letecký den
 • 22.7.2017 Letecký den
 • 29.7.2017 XXIV. ročník Memoriálu Josefa Kloučka
 • 12.8.2017 V. ročník speciálních zkoušek z vodní práce ohařů
 • 2.9.2017 Posvícenské posezení a loučení s prázdninami
 • 25.11.2017 Kateřinská zábava
 • 2.12.2017 Mikulášská nadílka
 • 3.12.2017 Zpívání u vánočního stromu
 • 17.12.2017 Vánoční koncert

Akce se mohou během roku upravovat, doplňovat. Vždy před konkrétní akcí bude vyvěšen aktuální plakátek.   Těšíme se na Vaši účast.

———————————————————————————————————-

Kulturní kalendář pro rok 2015 kopíruje již akce předchozích let. Budeme navštěvovat ob­ča­ny při jejich významných výročích a připravovat vítání občánků. Starostka obce připravuje ty­to akce: Setkání žen (v pátek 6. 3. 2015), III. Cyklistický výlet Obce Chvojenec (sobota 18. 4. 2015) a Výlet do Milovic (červen 2015).  SDH Chvojenec: Pálení čarodějnic (30. 4. 2015), Loučení s prázdninami (srpen 2015) a Mikulášskou nadílku (prosinec 2015). TJ Sokol Chvojenec: Sokolský ples (sobota 14. 2. 2015), Dětský karneval (neděle 15. 2. 2015), Memoriál Jo­se­fa Kloučka (sobota 25. 7. 2015). Myslivecké sdružení Žernov: Zkoušky z vodní práce ohařů (8. 8. 2015). Letecký klub Chvojenec: Letecký den (7. – 8. 8. 2015) Společná akce všech spolků je Dětský den (termín upřesníme dle fotbalových zápasů). Vítáme aktivy našich občanů a rozšíření společenského, kulturního a sportovního vyžití.

Zpráva kulturní komise za rok 2014

Kulturní dění v naší obci v roce 2014 bylo pestré. Tradičně se konaly tyto akce: posezení žen, dětský karneval, Sokolský ples, cyklovýlet, pálení čarodějnic, vítání občánků, dětský den s boha­tým programem a večerní zábava pro dospělé, dny Holicka, memoriál Josefa Kloučka. Putování za překvapením bylo v režii našich hasičů, rodinné týmy plnily úkoly, cesta vedla lesem k rybníku Kopytářka. Mužstvo z naší obce se zúčastnilo Letního sezemického pětiboje v Sezemicích a v září se uskutečnilo Sportovní odpoledne se skupinou Elixír. Koncem roku se uskutečnil adventní zájezd tentokrát do Salzburku, Mikuláš s nadílkou a rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem, vánoční koncert pod vedením Marie Valentové. Nově bylo vypuštěno asi 60 balonků s Přáním Ježíškovi.

Na jaře a na podzim jsme přivítali nové občánky do naší obce – 5 děvčátek a 5 chlapců. V květnu jsme vítali Davida Kulštejna, Nelu Beranovou, Agátu Doležalovou, Daniela Kreizla a Nikol Polákovou. 15. listopadu jsme přivítali Jáchyma Svobodu, dvojčátka Zuzanu a Radima Bartošovi, Valentýna Myrončuka a Nelu Forgovou.

V tomto roce bylo popřáno našim spoluobčanům, kteří oslavili svoje životní jubileum: Jaromír Hartman, Marie Hendrychová, Ladislava Došelová, Alžběta Steinová, Alois Karásek, Josef Číhař, Marie Kučerová, Marie Berná, Eliška Kamenická, František Kopa, Miloslav Beran, Jana Beranová, Ludvík Vrátil, Kamil Beran, Josef Vondráček, Václav Slabý, Bohumil Štětina, Marie Polová, Marie Provazníková, Drahomíra Půlpánová, Anna Součková a Vladimír Vondrouš.

V tomto roce jsme se naposledy rozloučili s Josefem Fišerem, Josefem Pospíšilem a Hanou Skutilovou.

Kulturní výbor obce Chvojenec

Všechny naplánované akce v tomto roce byly splněny. V březnu to byly Posezení žen a Dětský karneval. V dubnu jsme se sešli u hrušky při tradičním Pálení čarodějnic, s programem pro děti a vy­hláše­ním nejkrásnější čarodějnice. V květnu cyklisté vyjeli na 1. cyklovýlet do okolí Krňovic. Účastníci navštívili skanzen a s ujetými 33 kilometry byli spokojeni. Bohužel, výletu se zúčastnilo pouze 11 cyklistů. V červnu byl pro děti uspořádán Dětský den, který byl zaměřen na osvětu odpadového hospodářství a výlet do lanového centra Park Mirakulum Milovice. Někteří občané se zúčastnili Dnů Holicka a také série přednášek pod názvem Věda jede na vesnici o aktuálních problémech, které řeší čeští vědci. V červenci se konal již XX. ročník Memoriálu J. Kloučka. V srpnu se děti rozloučily s prázdninami. V prosinci jsme rozsvítili před obecním úřadem vánoční strom, pořádala se Mikulášská nadílka s programem, adventní zájezd do rakouského Steiru a Stainbachu a adventní koncert dětí pod vedením pí. Marie. Valentové v budově bývalé školy.

Dvakrát jsme vítali nové občánky, v květnu Jana Riegra, Samantu Jůzovou a Karla Znamenáčka a v listopadu Víta Kořínka a Beátu Holubovou.

V tomto roce jsme popřáli našim spoluobčanům k životním jubileím. Kulaté narozeniny oslavili: Zběhlík Josef, Mandys František, Voženílková Marie, Fišer Josef, Hendrychová Marie, Skutilová Zora, Kašparová Eliška, Štusák Jiří, Zbudil Jiří, Zemanová Marie, Píšová Marie, Vondráčková Helena, Konvalinová Alena, Provazník Rudolf, Píša František, Šebek Jaromír, Zběhlíková Marie, a Pola Lubomír.

V tomto roce zemřeli: Božena Hendrychová, Marie Jiroutová, Zdeněk Hlásný, Zora Skutilová, Marie Dejlová, Danuška Vohralíková.

Za kulturní výbor –Mgr. Ladislava Fléglová

Kulturních výbor připravuje i na rok 2014 tradiční akce. Díky pěknému zázemí, které se podařilo vytvořit v budově bývalé školy, můžeme pořádat karneval a ples. První akcí je v pátek 7.3.2014 Setkání žen. V sobotu 8.3.2014 se můžete těšit na Dětský karneval a III. Sokolský ples (pořádá Fotbalový oddíl TJ Sokol Chvojenec). Dále budou připraveny pravidelné akce, které budou spojeny v celoroční soutěž „O nejlepší rodinný tým obce Chvojenec.“ Účastníci II. ročníku cyklistického výletu obdrží na startu knížku, do které budou zapsány body za účast na jednotlivých akcích. V září 2014 bude soutěž vyhodnocena a nejlepší tým obdrží zajímavou odměnu. K dalším pravidelným akcím patří Čarodějnice, Dětský den s večerní zábavou pro dospělé, Loučení s prázdninami, Mikulášská nadílka, Rozsvícení vánočního stromu a Adventní koncert. Žádáme touto cestou širokou veřejnost, nechť se někdo přihlásí a pomůže zajistit některou z těchto nebo připravit novou akci.

napsala starostka Jaroslava Píšová