Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v roce 2020

Poplatky za odpad se vybírají POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA! dopoledne od 8:00 do 12:00, odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin.

 • Známky je nutné zajistit a označit popelnice do 31. 3. 2020, označené musí být v pondělí 6. 4. 2020.
 • Poplatek na rok 2020 je ve výši 420,- Kč na osobu a rok.
 • Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let, výše poplatku je v tomto případě 210,- Kč. Osoby nad 90 let poplatek neplatí.
 • Podle vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku.
 • Poplatek je splatný do 3. 2020.
 • V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30. 6. 2020.
 • Svozovým dnem zůstává pondělí.
 • Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě
 • Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry.
 • Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS číslo popisné.

——————————————————————————————————————-

Odpadové hospodářství v roce 2019

 • Poplatek na rok 2019 je ve výši 420,- Kč na osobu (nemovitost) a rok.
 • Slevu mají děti do 4 let a osoby nad 75 let, výše poplatku je 210,- Kč a osoby nad 90 let poplatek neplatí.
 • Poplatek je splatný do 31. 3. 2019.
 • V případě dvou plateb je druhá platba splatná do 30. 6. 2019.
 • Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do 31. 3. 2019.
 • Kalendář svozů  dostanete na Obecním úřadě Chvojenec, je též na webových stránkách.
 • Svozovým dnem zůstává pondělí. Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS číslo popisné a na obecním úřadu si zajistit známku a kalendář.

Poplatky se vybírají pouze v úřední dny.

——————————————————————————————-

Velkoobjemový odpad  v pátek 13. 4. 2018 od 13.00 hodin do 18.00 hodin

místa – u fotbalového hřiště, za prodejnou, u bývalé traktorové stanice.

Dřevěný materiálmísta – u fotbalového hřiště, u bývalé traktorové stanice.

 Nebezpečný odpad  v sobotu 14. 4. 2018 svoz speciálním sběrovým vozidlem                

od 8.00 hod na určených stanovištích

8.00 hod – nádržka u Hendrychových         8.45 hod – místo u kontejnerů  k lesu

8.15 hod – před obecním úřadem                 9.00 hod – u fotbalového hřiště

8.30 hod – u prodejny                                    9.15 hod – místo pro cyklisty  

SBÍRANÉ DRUHY ODPADU:                   9.30 hod – zastávka odbočka Drahoš

vyjeté oleje, olejové filtry, nemrznoucí směsi, čistící prostředky, zaolejované hadry, veškeré tuky a oleje…kyseliny, louhy, benzín, ředidla, jedy, fotochemikálie, inkousty, tonery, prací a mycí prostředky, dezinfekce, rozpouštědla…pesticidy, postřikové látky, hnojiva, deratizační prostředky, oleje ze sekaček …zbytky barev, tmelů, mořidel, obaly s jejich zbytky, zatvrdlé štětce, spreje …léky, teploměry, jehly, stříkačky, odlakovače, zbytky krémů, sprejů …

Železovíkend od 13. 4. -15. 4. 2018  bude  připraven označený kontejner za obecním úřadem.

Sběr elektroodpadu v pracovní dny na obecním úřadu.

Textil  kontejner celoročně za obecním úřadem.

Diakonie Bromouv   od 16. 4. 2018 do 30. 4. 2018, můžete věci přinést v pracovní dny do budovy bývalé školy, přes pracovníky obecního úřadu. Prosíme o zabalení věcí, aby se transportem neponičily.

 Papír  ve čtvrtek 26. 4. 2018  sběr po obci od 13.00 hodin.

 Zelený odpad  kontejnery po obci nebo místo pro uložení v areálu ZAS a.s.

Větve  odkládají se na označeném místě za obecním úřadem.  Nesmí se pálit!!!

————————————————————————————————————

ROK 2018    Co je pro Vás důležité vědět!

Čtrnáctidenní svozy – 2.1., 15. 1., 29. 1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6.,  18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 24.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12. a 31.12.2018.

Měsíční svozy – 2.1., 29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11.,3.12. a 31.12.2018.

 • Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do pondělí 12. 3. 2018.
 • Poplatek na rok 2018 je ve výši 420,- Kč na osobu a rok.
 • Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let. Osoby nad 90 let neplatí.
 • Podle nové vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku.
 • Poplatek je splatný do 3. 2018.
 • V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30. 6. 2018.
 • Svozovým dnem zůstává pondělí.
 • Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě Chvojenec a navazuje na rok 2017.
 • Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry.
 • Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS číslo popisné.

Svozy plastů budou probíhat každou středu. Sklo se vyváží na vyžádání po zaplnění kontejnerů. Papír je možné nosit do dvou kontejnerů u obecního úřadu, které se sváží jedenkrát měsíčně. Další sběry papíru obec vyhlašuje průběžně během roku.

Obec je zapojena s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol do programu sběru elektroodpadu. Vysloužilé elektrozařízení můžete předávat zaměstnancům obce v pracovních dnech na obecním úřadě. Kontejner na textil je umístěn u obecního úřadu a je průběžně vyvážen.

První svoz popelnic v roce 2018 bude mimořádně v úterý 2. 1. 2018 sváží  se popelnice čtrnáctidenní a měsíční. Další svozy potom budou pokračovat již v pondělí.

Kalendář svozů obdržíte na Obecním úřadu Chvojenec od pondělí 15. 1. 2018, v den čtrnáctidenního svozu. Od tohoto dne se začínají vybírat poplatky za odpad.

———————————————————————————————————

 Svozy popelnic v roce 2017

měsíční      17.7., 14.8., 11. 9., 9. 10., 6. 11., 4. 12. 2017

čtrnáctidenní  3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25.9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12. 2017

----------------------------------------------------------------------------
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CHVOJENEC PODZIM 2017

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU v pátek 20. 10. 2017 od 13.00 hodin do   18.00 hodin

Místa – u fotbalového hřiště

 • za prodejnou
 • u bývalé traktorové stanice

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU v sobotu 21. 10. 2017.

V každé domácnosti se vyskytuje nebezpečný odpad. Svoz těchto odpadů je prováděn speciálním sběrovým vozidlem, přineste na určená stanoviště: od 8.00 hod na určených stanovištích

8.00 hod – nádržka u Vondráčkových 8.45 hod – býv. rybníček k lesu

8.15 hod – před obecním úřadem 9.00 hod – u fotbalového hřiště

8.30 hod – u prodejny Jednota 9.15 hod – odpočinkové místo

9.30 hod – aut. zastávka Drahoš

SBÍRANÉ DRUHY ODPADU:

vyjeté oleje, olejové filtry, nemrznoucí směsi, čistící prostředky, zaolejované hadry, veškeré tuky a oleje…

kyseliny, louhy, benzín, ředidla, jedy, fotochemikálie, inkousty, tonery, prací a mycí prostředky, dezinfekce, rozpouštědla…

pesticidy, postřikové látky, hnojiva, deratizační prostředky, oleje ze sekaček …

zbytky barev, tmelů, mořidel, obaly s jejich zbytky, zatvrdlé štětce, spreje …

léky, teploměry, jehly, stříkačky, odlakovače, zbytky krémů, sprejů …

SBĚR ŽELEZA

Kontejner na železo bude přistaven za obecním úřadem od pátku 20. 10. 2017 do pondělí 23. 10. 2017.

DŘEVĚNÝ ODPAD

Kontejnery u fotbalového hřiště a bývalé traktorové stanice od pátku 20. 10. 2017 do pondělí 23. 10. 2017.

SBĚR ELEKTROODPADU V PRACOVNÍ DNY NA OBECNÍM ÚŘADU

KONTEJNER NA TEXTIL JE U OBECNÍHO ÚŘADU

SBÍRKA VĚCÍ PRO DIAKONII BROUMOV

Termín od středy 18. 10. 2017 do pondělí 30. 10. 2017.

Věci vybíráme denně v pracovní dobu 8-12, 14-16 hodin.

Místo – chodba v budově bývalé školy Chvojenec (přes pracovníky obecního úřadu).

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.

ZELENÝ ODPAD A VĚTVE

Větve se vozí na předem za obecní úřad, kde se štěpkují. Větší množství větví seštěpkujeme na místě, dohoda s pracovníky obecního úřadu. Zelený odpad se vozí na určené místo v objektu ZAS a.s. ve Chvojenci nebo do kontejnerů přistavených na třech místech v obci. Zákaz vožení zeleného odpadu do lesa!!!


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CHVOJENEC JARO 2017

Svoz velkoobjemového odpadu v pátek 7. 4. 2017 od 13.00 hodin do 18.00 hodin místa – 1. u fotbalového hřiště 2. za prodejnou Jednota 3. u bývalé traktorové stanice v horní části obce Na místech 1. a 3. bude přistaven též kontejner na dřevěný odpad!

Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 8. 4. 2017 V každé domácnosti se vyskytuje nebezpečný odpad. Svoz těchto odpadů bude proveden speciálním sběrovým vozidlem od 8.00 hod na určených stanovištích 8.00 hod – nádržka u Hendrychových 8.45 hod – býv. rybníček k lesu 8.15 hod – před obecním úřadem 9.00 hod – u fotbalového hřiště 8.30 hod – u prodejny Jednota 9.15 hod – odpočinkové místo ( bývalá váha ) 9.30 hod – aut. zastávka Drahoš SBÍRANÉ DRUHY ODPADU: vyjeté oleje, olejové filtry, nemrznoucí směsi, čistící prostředky, zaolejované hadry, veškeré tuky a oleje… kyseliny, louhy, benzín, ředidla, jedy, fotochemikálie, inkousty, tonery, prací a mycí prostředky, dezinfekce, rozpouštědla… pesticidy, postřikové látky, hnojiva, deratizační prostředky, oleje ze sekaček … zbytky barev, tmelů, mořidel, obaly s jejich zbytky, zatvrdlé štětce, spreje … léky, teploměry, jehly, stříkačky, odlakovače, zbytky krémů, sprejů …

Sběr železa proběhne o víkendu 7. 4. – 9. 4. 2017 Kontejner na železo je připraven za obecním úřadem, větší množství můžete nahlásit a přijedeme k Vám domů.

Kontejner na elektroodpad za obecním úřadem kontejner na textil je u obecního úřadu Tyto kontejnery jsou přístupny po celý rok

Diakonie Broumov Seznam věcí, které můžete dát do sbírek  Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)  Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří  Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)  Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti  Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové  Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční  Knihy, časopisy VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů  nábytek, znečištěný a vlhký textil Sbírka ve spolupráci s naší obcí Chvojenec se uskuteční : Ve dnech 3. 4. – 13. 4. 2017 v úřední dny Po a St místo sbírky budova bývalé školy. Věci nutné předat přes zaměstnance obecního úřadu.

Tráva a ostatní zelený odpad Občané mohou během celého roku tento odpad vozit na místo v areálu kravína. Od 10. 4. 2017 budou po obci rozmístěny kontejnery na trávu vzhledem k rekonstrukci cesty ke kravínu. větve se vozí do kontejneru za obecní úřad Kontejner pro Vaši potřebu bude přístupný během celého roku tento. sběr papíru ve čtvrtek 27. 4. 2017 Starý papír si připravíte před nemovitost a bude od 13.00 hodin svážen. Mimo vyhlášené termíny svozu můžete svázané noviny a časopisy přivést za obecní úřad.   Kontejnery se vyváží pouze 1x měsíčně. ————————————————————————————–

Odpadové hospodářství v roce 2017

Poplatky za odpad se vybírají POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA!
Vybírat začínáme od PONDĚLÍ 9.1.2017. Známkový systém zůstává stejný.
První svoz popelnic v roce 2017 bude v pondělí 2. 1. 2017 (svoz čtrnáctidenních i měsíčních známek).
DŮLEŽITÉ:
1) Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do 28. 2. 2017.
2) Poplatek na rok 2017 je ve výši 420 Kč na osobu a rok.
3) Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let. Osoby nad 90 let neplatí.
4) Podle nové vyhlášky lze snížit nebo prominout poplatek po doložení dokladů.
5) Poplatek je splatný do 31.3.2017.
6) V případě dvou plateb: první platba do 31.3.2017 a druhá platba do 30.6.2017.
7) Svozovým dnem zůstává pondělí.
8) Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě Chvojenec a navazuje na rok 2016.
9) Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry.
10) Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS je číslo popisné.
Svozy plastů budou probíhat každou středu. Sklo se vyváží na vyžádání po zaplnění kontejnerů. Papír je možné nosit do dvou kontejnerů u obecního úřadu, které se sváží jedenkrát měsíčně. Další sběry papíru máme v termínech 12.1.2017, 27.4.2017, 13.7.2017 a 19.10.2017.
Svoz velkoobjemového odpadu bude dvakrát ročně (7.4.2017 a 20.10.2017), svoz nebezpečného odpadu potom dvakrát ročně (8.4.2017 a 21.10.2017).

Obec je zapojena s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol do programu sběru elektroodpadu. Vysloužilé elektrozařízení můžete předávat zaměstnancům obce v pracovních dnech za obecní úřad. Kontejner na textil je umístěn u obecního úřadu a je průběžně vyvážen.

(článek z Svátečního zpravodaje 2016)

——————————————————————————————————–

Termín svozu odpadů do konce roku 2016 je pondělí 19. 12. 2016 svoz čtrnáctidenní.

V roce 2017 pokračujeme ve stejné režimu čtrnáctidenních a měsíčních svozů.   První svoz  v roce 2017 je pondělí 2. 1. 2017, kdy je svoz čtrnáctidenní a měsíční.

————————————————————————————————————

Kompostéry v převážné části obce ve Vašich domácností již máte. Do svých schránek obdržíte též knížku – Kompostování v domácích komposterech a smlouvu, kterou je nutné podepsat a jednu vrátit zpět na Obecní úřad Chvojenec.

Hnízda používaných kontejnerů ( na plast, sklo) – u Jednoty, u fotbalového hřiště, u lesa, u nádržky v horní části obce a u křížku v dolní části obce, byla doplněna hnědou popelnicí na kovový odpad (plechovky od piva, plechovky od krmení pro domácí zvířata a další drobný kovový odpad).

Obec Chvojenec získala v loňském roce z dotací kontejnerové IVECO a štěpkovač. Zelený odpad budeme průběžně svážet a kontejnery budou rozmísťovány po obci. Dobře se již rozeběhly práce se štěpkovačem, ten nepůjčujeme, ale práce zajišťujeme našimi zaměstnanci.

Kompostéry zajistila naše obec Chvojenec přes Dobrovolný svazek obcí Holicka a dostane jej v naší obci Chvojenec každé číslo popisné. Za kompostéry se nebude nic platit, musí však být  podepsána smlouva o výpůjčce a následném darování,  vzhledem k zajištění kompostéru za finanční podpory Fondů EU. Smlouvy Vám budou předány po rozvozu kompostérů. Se smlouvou dostanete knížku jak správně kompostovat (Kompostování v domácích kompostérech)

Odpadové hospodářství v roce 2016

Naše obec pokračuje i v následujícím roce ve spolupráci s firmou SmP odpady Pardubice a v navazujících pondělních svozech budeme opět svážet směsný odpad. První svoz roku 2016 je v pondělí 4. 1. 2016 ( jedou se svozy měsíční i čtrnáctidenní). Platba za odpad ve výši 420 Kč na osobu a rok se bude vybírat od pondělí 11. 1. 2016 v úřední dny pondělí a středa. Popelnice musí být novou známkou označena do  29. 2. 2016. Platby musí být uhrazeny jednorázově do 31. 3. 2016, ve dvou splátkách do 31. 3. a 30. 6. 2016.

Svozy plastů jsou každou středu, papír každou první středu v měsíci a naplánované svozy papíru po obci jsou v těchto termínech – čtvrtek 14. 1. 2016, 28. 4. 2016, 21. 7. 2016 a 20. 10. 2016, sklo vyvážíme na zavolání po naplnění všech kontejnerů, velkoobjemový odpad má termíny v pátek 1 5. 4. 2016 a 14. 10. 2016, nebezpečný odpad v sobotu 16. 4. 2016 a 15. 10. 2016, textil se vyváží průběžně (kontejner za obecním úřadem), elektroodpad sbíráme každý den přes pracovníky obecního úřadu. Zelený odpad budeme opět vozit na sběrné místo v objektu ZAS Býšť ve Chvojenci od 1. 4. 2016. Větve se budou štěpkovat a svážet se budou na předem vyhlášená místa, dle potřeb občanů. Každá domácnost bude též vybavena kompostérem, který dostanete přes obecní úřad a podepíšete smluvní vztah převzetí. Kompostéry byly zajištěny přes Dobrovolný svazek obcí Holicka z dotačního programu, proto musí být kompostéry označeny a evidovány.

———————————————————————————————————

Odpadové hospodářství v roce 2015

Poplatky za odpad se vybírají POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA! Jejich vybírání začne od PONDĚLÍ 12. 1. 2015. První svoz popelnic v roce 2015 bude v pondělí 5. 1. 2015 (svoz čtrnáctidenních i měsíčních známek). Co je pro Vás důležité vědět:

 • Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do pondělí 2. 3. 2015.
 • Poplatek na rok 2015 je ve výši 420,– Kč na osobu a rok.
 • Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let. Osoby nad 90 let neplatí.
 • Podle nové vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku.
 • Poplatek je splatný do 31. 3. 2015.
 • V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30. 6. 2015.
 • Svozovým dnem zůstává pondělí.
 • Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě Chvojenec a navazuje na rok 2014.
 • Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry.
 • Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS je číslo popisné.

Svozy plastů budou probíhat každou středu. Sklo se vyváží na vyžádání po zaplnění kon­tej­ne­rů. Papír je možné nosit do dvou kontejnerů u obecního úřadu, které se sváží jedenkrát mě­síč­ně. Dal­ší sběry papíru obec vyhlašuje průběžně během roku, první z nich by měl být již v lednu, čtvrtek 15. 1 2015. Obec je zapojena s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol do programu sběru elektroodpadu. Vy­slou­ži­lé elektrozařízení můžete předávat zaměstnancům obce v pracovních dnech na obecní úřad. Kontejner na textil je umístěn u obecního úřadu a je průběžně vyvážen. Svoz velko­obje­mo­vé­ho odpadu bude 2x ročně a nebezpečného odpadu 1x ročně.  Zelený odpad řešíme a bude za­jiš­těn od dubna 2015. Občané mají možnost si též zajistit přes OÚ zelenou popelnici, cena za pro­ná­jem 160,– Kč ročně a jeden vývoz za cenu 39,– Kč. Tento systém by byl možný při zajiš­tě­ní 30 ks popelnic v obci. Prosím o vyjádření Vašeho zájmu! Pytle u popelnic musí být označeny logem firmy (jinak nebudou vyvezeny), získáte je na obecním úřadu za 50,– Kč. S poplatky za odpad se platí poplatky za psa (ve výši 50 Kč za jednoho psa, každý další pes je za 100 Kč) a pozemky (10,– Kč za rok).   Odpadové hospodářství v roce 2014 Poplatky za odpad se vybírají POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA! Jejich vybírání začne od PONDĚLÍ 13.1.2014. První svoz popelnic v roce 2014 bude v pondělí 6.1.2014 (svoz čtrnáctidenních a měsíčních známek). Co je pro Vás důležité vědět! 1)      Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do pondělí 3.3.2014. 2)      Poplatek na rok 2014 je ve výši 420,– Kč na osobu a rok. 3)      Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let. Osoby nad 90 let neplatí. 4)      Podle nové vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku. 5)      Poplatek je splatný do 31.3.2014. 6)      V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30.6.2014. 7)      Svozovým dnem zůstává pondělí. 8)      Kalendář svozů  dostanete na Obecním úřadě Chvojenec a navazuje na rok 2013. 9)      Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení              budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry. 10)  Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS číslo popisné. Svozy plastů budou probíhat každou středu. Sklo se vyváží na vyžádání po zaplnění kontejnerů. Papír je možné nosit do dvou kontejnerů u obecního úřadu, které se sváží jedenkrát měsíčně. Další sběry papíru obec vyhlašuje průběžně během roku. Obec je zapojena s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol do programu sběru elektroodpadu. Vysloužilé elektrozařízení můžete předávat zaměstnancům obce v pracovních dnech na obecním úřadě. Kontejner na textil je umístěn u obecního úřadu a je průběžně vyvážen.

——————————————————————————————-

Svoz velkoobjemového odpadu v pátek 12.4.2013 Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 13.4.2013   Odpadové hospodářství rok 2013 Poplatky za odpad se vybírají pouze v úřední pondělí a středa. Co je pro Vás důležité vědět: Poplatky se platí: v pokladně OÚ Chvojenec ve vyhlášených dnech platbou na účet číslo 103698982/0300, VS číslo popisné Výše poplatku je pro rok 2013 ve stejné výši 420,– Kč na osobu a rok. Známky si  je nutné zajistit a označit popelnice do pondělí 4.2.2013. Poplatek je splatný do 31.3.2013 a v případě dvou plateb je druhá platba splatná do 30.6.2013. Svozy popelnic jsou opět v pondělí dle označené známky. Svozy plastů (každou středu), skla (na zavolání, po naplnění kontejnerů) a papíru (ve vyhlášených termínech, dva kontejnery u obecního úřadu jedenkrát měsíčně). Obec je dále zapojena do sbírání elektroodpadu, máme smlouvu s firmami Elektrowin a Ekolamp. Připravujeme smlouvu s Asekolem. Tím budeme mít pokryt veškerý elektroodpad. Elektrozařízení můžete přinést na obecní úřad v úřední dny a předat zaměstnanci obce.  Od 1.1.2013 platí v naší obci nová vyhláška č. 3/2012 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Vyhláška č. 3/2012 – Čl. 6 – Osvobození a úlevy

(1)        Od poplatku se osvobozují:

a)        poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně a zároveň se v obci celoročně nezdržuje,

b)        poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší věku 90 a více let,

c)        poplatník, který se v obci celoročně nezdržuje,

d)        poplatník umístěný celoročně v léčebném nebo sociálním ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení,

e)        poplatník narozený v příslušném kalendářním roce,

f)         poplatník umístěný celoročně v domově důchodců, ústavu sociální péče a v jiném obdobném zařízení,

g)        poplatník, který je vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,

Nárok na úlevu na poplatku ve výši 210 Kč má:

a)        poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 4 let věku,

b)        poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší věku 75 až 89 let,

c)        poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání (středoškolské a vysokoškolské studium) a bydlí na kolejích nebo internátu,

d)        poplatník umístěný nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v léčebném nebo sociálním ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení,

e)        poplatník umístěný nejméně 6 měsíců v kalendářním roce ve zdravotnickém, sociálním a jiném obdobném zařízení,

f)         poplatník, který je vlastníkem stavby, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a objekt není trvale využíván (rekonstrukce objektu).

(2)        Nárok na osvobození nebo úlevu musí poplatník správci poplatku prokázat.

 ————————————————————————————————– Rok 2012 Poplatky za odpad se začnou vybírat pouze v úřední dny – pondělí a středa, od pondělí 9.1.2012, kdy je také první svoz popelnic v roce 2012 (svoz čtrnáctidenních a měsíčních známek).

 1. Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do pondělí 6. 2. 2012.
 2. Poplatek na rok 2012 je ve výši 420,– Kč na osobu a rok.
 3. Úlevu ve výši 210 Kč mají děti do 4 let, osoby nad 75 let, osoby připravující se na budoucí povolání pobývající na internátě a poplatník nezdržující se déle než 10 měsíců v místě trvalého pobytu, po prokázání této skutečnosti.
 4. Podle nové vyhlášky nelze podávat žádosti o prominutí poplatku.
 5. Poplatek je splatný do 31.3.2012
 6. V případě dvou plateb je druhá platba splatná do 30.6.2012.
 7. Svozovým dnem zůstávají pondělky.
 8. Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě Chvojenec a navazuje na rok 2011.

Svozy plastů (každou středu), skla (na zavolání, po naplnění kontejnerů) a papíru (ve vyhlášených termínech, dva kontejnery u obecního úřadu jedenkrát měsíčně). Obec je dále zapojena do sbírání elektroodpadu, máme smlouvu s firmami Elektrowin a Ekolamp. Elektrozařízení můžete přinést na obecní úřad v úřední dny a předat zaměstnanci obce. S poplatky za odpad se platí i poplatky za psa a pozemky.

 • Svoz papíru je dle vyhlášených termínů s možností využít dva kontejnery u obecního úřadu.
 • Svoz plastů je každou středu. Svoz skla je podle potřeby.
 • Nebezpečný a velkoobjemový odpad budeme svážet 2x ročně. Doporučujeme dávat větší pozornost možnosti samostatného třídění elektromateriálu. Pro tyto účely je k dispozici zelená popelnice na obecním úřadu.
 • Zelený odpad je možno zavážet na hnojiště a větve s dřevěným odpadem se vozí na kupu před čarodějnicemi. Při dalším zájmu bude společné pálení vyhlášeno i v jiný termín.
 • Železo bude vyhlášeno též ve dvou termínech.