Úřední deska

2017

2016

2015

2014

2013

 • Silvestrovský zpravodaj 2013
 • Svazek obcí Rokytno – Chvojenec – návrh rozpočtu na rok 2014 – vyvěšeno 19.11.2013, sejmuto 12.12.2013
 • DSOH – návrh rozpočtu na rok 2014 – vyvěšeno 7.11.2013, sejmuto 27.11.2013
 • Zásady územního rozvoje PK – aktualizace č. 1 – vyvěšeno 30.10.2013
 • Svazek obcí Loučná – rozpočet na rok 2014 – vyvěšeno 25.10.2013, sejmuto 12.11.2013
 • Oznámení o době a místě konání voleb – vyvěšeno 10.10.2013, sejmuto 29.10.2013
 • Rozhodnutí – vodoprávní (stavební ) řízení – vyvěšeno 2.10.2013, sejmuto 17.10.2013
 • Informce volby – volební okrsek  vyvěšeno dne 24.9.2013, sejmuto 29.10.2013
 • SP chodník Chvojenec Z1 – vyvěšeno 7.8.2013, sejmuto 23.8.2013
 • Územní rozhodnutí a stavební povolení – prodloužení ZTV – vyvěšeno 1.8.2013, sejmuto 19.8.2013
 • Územní rozhodnutí a stavební povolení – novostavba RD – vyvěšeno 1.8.2013, sejmuto 19.8.2013
 • Územní rozhodnutí a stavební povolení – čp.196- vyvěšeno 1.8.2013, sejmuto 19.8.2013
 • Územní rozhodnutí a stavební povolení – vyvěšeno 2.7.2013, sejmuto 19.7.2013
 • SP chodník – vyvěšeno 24.5.2013, sejmuto 10.6.2013
 • Odpověď – petice ke generální opravě komunikace
 • Územní rozhodnutí – stavební povolení – vyvěšeno 22.5.2013, sejmuto 7.6.2013
 • Přerušení řízení – přípojky pro objekt čp. 230 – vyvěšeno 20.5.2013, sejmuto 5.6.2013
 • Nařízení státní veterinární správy – vyvěšeno 20.5.2013
 • Zahájení územního a stavebního řízení – vyvěšeno 15.5.2013, sejmuto 31.5.2013
 • Informace 52013 -vyvěšeno 14.5.2013
 • Závěrečný účet Obce za rok 2012 s přílohami – vyvěšeno 2.5.2013, sejmuto 20.5.2013
 • záměr Obce Chvojenec na prodej obecního pozemku – vyvěšeno dne 2.5.2013, sejmuto dne 20.5.2013
 • FÚ – veřejná vyhláška k dani z nemovitostí na rok 2013 – vyvěšeno 25.4.2013, sejmuto  10.6.2013
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby – vyvěšeno dne 17.4.2013, sejmuto 20.5.2013
 • Pozemkové úpravy v obci Chvojenec – vyvěšeno dne 15.4.2013, sejmuto 3.5.2013
 • Zasedání zastupitelstva Obce Chvojenec 22.4.2013
 • Komunikace pro pěší Chvojenec – dolní část obce – stavební řízení – vyvěšeno dne 12.4.2013, sejmuto 29.4.2013
 • Informace 42013
 • Rozhodnutí Krajského úřadu – přípojka knn čp. 230 – vyvěšeno 3.4.2013, sejmuto 19.4.2013
 • 6. výzva MAS Holicko
 • Zahájení územního a stavebního řízení – vyvěšeno 22.3.2013, sejmuto 15.4.2013
 • Svazek obcí Rokytno-Chvojenec –  zaverecny ucet za rok 2012 – vyvěšeno dne 20.3.2013, sejmuto 6.4.2013
 • Dobrovolný svazek obcí Holicka  – zpráva auditora za 2012 – vyvěšeno dne 20.3.2013, sejmuto 6.4.2013
 • Dobrovolný svazek obcí Holicka  – FIN 2012 – vyvěšeno dne 20.3.2013, sejmuto dne 6.4.2013
 • Dobrovolný svazek obcí Holicka – příloha roku 2012 – vyvěšeno dne 20.3.2013, sejmuto dne 6.4.2013
 • Dobrovolný svazek obcí Holicka  – výkaz zisku za rok 2012 – vyvěšeno dne 20.3.2013, sejmuto dne 6.4.2013
 • Dobrovolný svazek obcí Holicka – rozvaha za rok 2012 – vyvěšeno dne 20.3.2013,  sejmuto dne 6.4.2013
 • Dobrovolný svazek obcí Holicka  – závěrěrečný účet  za rok 2012 – vyvěšeno dne 20.3.2013, sejmuto dne 6.4.2013
 • Setkání žen 8.3.2013
 • Dětský maškarní ples 9.3.2013
 • Návrh rozpočtu obce Chvojenec na rok 2013 – vyvěšeno 1.3.2013, sejmuto dne 18.3.2013
 • Rozvaha obce Chvojenec k 31.12.2012 – vyvěšeno 1.3.2013, sejmuto 18.3.2013
 • Výkaz zisku a ztráty obce Chvojenec k 31.12.2012 – vyvěšeno 1.3.2013, sejmuto 18.3.2013
 • Příloha obce Chvojenec k 31.12.2012 – vyvěšeno 1.3.2013, sejmuto 18.3.2013
 • Rozvaha MŠ Chvojenec k 31.12.2012 – vyvěšeno 1.3.2013, sejmuto 18.3.2013
 • Výkaz zisku a ztráty MŠ Chvojenec k 31.12.2012 – vyvěšeno 1.3.2013, sejmuto 18.3.2013
 • Příloha MŠ Chvojenec k 31.12.2012 – vyvěšeno 1.3.2013, sejmuto 18.3.2013
 • Dotazník pro občany
 • Petice finanční úřad
 • Informace ohledně bezpečnostních opatření na silnici I/35
 • vjezdová brána
 • zasedání ZO 18.2.2013
 • Rozhodnutí o umístění stavby – rozšíření knn čp. 230 – vyvěšeno 4.2.2013, sejmuto 22.2.2013
 • leták ke sbírce
 •  sčítání zvěře 2013 – vyvěšeno 29.1.2013, sejmuto 25.3.2013
 • Výzva – vyjádření k podanému odvolání – vyvěšeno 23.1.2013, sejmuto 11.2.2013
 • Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta ČR – vyvěšeno 15.1.2013, sejmuto 26.1.2013
 • Oznámení o vodoprávním řízení – vyvěšeno 15.1.2013 sejmuto 29.1.2013
 • Informace pro poplatníky daně z nemovitostí – vyvěšeno 9.1.2013, sejmuto 10.6.2013
 • Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR – vyvěšeno 27.12.2012, sejmuto 11.1.2013
 • Zahájení územní řízení – Chvojenec – Obec, čp.230-rozšíření knn – vyvěšeno 20.12.2012, sejmuto 9.1.2013
 • Oznámení o svolání prvního zasedání OVK – vyvěšeno 17.12.2012, sejmuto 21.12.2012
 • Územní rozh.- stavební povolení- přípojky pro objekt č.p.230 – vyvěšeno 14.12.2012, sejmuto 2.1.2013
 • VaK – cena vodného a stočného od roku 2013 – vyvěšeno 10.12.2012, sejmuto 9.1.2013

2012

 • Svazek obcí Rokytno-Chvojenec, návrh rozpočtu na rok 2013 – vyvěšeno 3.12.2012, sejmuto 18.12.2012
 • Záměr na prodej pozemku Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.  – vyvěšeno 30.11.2012, sejmuto 17.12.2012
 • Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků – vyvěšeno 27.11.2012
 • Návrh rozpočtu DSO Loučná na rok 2013 – vyvěšeno 11.11.2012, sejmuto 28.11.2012
 • Návrh rozpočtu DSOH na rok 2013 – vyvěšeno 8.11.2012, sejmuto 30.11.2012
 • záměr obce na prodej pozemku – p.p.č. 529/2 – vyvěšeno 29.10.2012, sejmuto 19.11.2012
 • Oznámení o době a místu konání voleb – vyvěšeno 27.9.2012, sejmuto 12.10.2012
 • ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví – vyvěšeno 24.9.2012
 • Rozhodnutí o umístění stavby – intenzifikace ČOV – vyvěšeno dne 21.9.2012, sejmuto 15.10.2012
 • Rozhodnutí – změna druhu pozemku, dělení pozemku – vyvěšeno 29.8.2012, sejmuto 17.9.2012
 • Informace volebním stranám – vyvěšeno 27.8.2012, sejmuto 24.9.2012
 • Záměr Obce Chvojenec na prodej obecního pozemku p.č. 919-12 – vyvěšeno 20.8.2012, sejmuto 17.9.2012
 • Územní rozhodnutí – stavební povolení – vyvěšeno 20.8.2012, sejmuto 10.9.2012
 • Rozhodnutí – stavební povolení – vyvěšeno 8.8.2012, sejmuto 28.8.2012
 • Zahájení územního řízení – vyvěšeno 1.8.2012, sejmuto 20.8.2012
 • Zahájení územního řízení – vyvěšeno 26.7.2012, sejmuto 15.8.2012
 • Veřejná vyhláška – Krajský úřad – vyvěšeno 26.7.2012, sejmuto 20.8.2012
 • Záměr obce Chvojenec na prodej obecního pozemku p.č. 263-9 – vyvěšeno 26.7.2012, sejmuto 13.8.2012
 • Zákaz vstupu do lesů – vyvěšeno 11.7.2012
 • Územní rozhodnutí – stavební povolení – vyvěšeno 9.7.2012, sejmuto 26.7.2012
 • Posouzení vlivů na životní prostředí – vyvěšeno 4.7.2012, sejmuto 20.8.2012
 • Uzemní rozhodnutí a stavební povolení – vyvěšeno 29.6.2012, sejmuto 18.7.2012
 • VaK – vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011 – vyvěšeno 29.6.2012, sejmuto 8.8.2012
 • Územní rozhodnutí – stavební povolení – vyvěšeno 26.6.2012, sejmuto 11.7.2012
 • Nařízení Státní veterinární správy – vyvěšeno 19.6.2012
 • Závěrečný účet svazek Rokytno-Chvojenec 2011 – vyvěšeno 29.5.2012,sejmuto 14.6.2012
 • Zahájení územního a stavebního řízení – vyvěšeno 25.5.2012, sejmuto 15.6.2012
 • Rozhodnutí o umístění a provedení stavby – vyvěšeno 18.5.2012, sejmuto 11.6.2012
 • Závěrečný účet Svazku obcí Loučná – 2011 – vyvěšeno 10.5.2012, sejmuto 4.6.2012
 • Zahájení – územního a stavebního řízení – vyvěšeno 9.5.2012, sejmuto 25.5.2012
 • Oznámení – pokračování řízení – vyvěšeno 7.5.2012, sejmuto 23.5.2012
 • Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Holicka – 2011 – vyvěšeno 28.4.2012, sejmuto 15.5.2012
 • Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – vyvěšeno 26.4.2012, sejmuto 14.5.2012
 • Závěrečný účet Obce za rok 2011 – vyvěšeno dne 24.4.2012, sejmuto 10.5.2012
 • Přezkoumání hospodaření za rok 2011 – vyvěšeno dne 24.4.2012, sejmuto 10.5.2012
 • Výzva MAS Holicko pro předkládání projektů
 • Novela vyhlášky 3/2011 – zrušení vyhlášky 4/2011
 • Informace o postřicích pro včelaře – vyvěšeno 16.4.2012, sejmuto 11.7.2012
 • Novela vyhlášky 3/2011
 • Dodatek k vyhlášce 3/2011 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – vyvěšeno 13.4.2012
 • Hospodaření za rok 2011  DSO Rokytno-Chvojenec – vyvěšeno 22.3.2012
 • Dobrovolný svazek Holicko – vyvěšeno 5.3.2012
  • Rozvaha – bilance, příloha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Výkaz pro plnění rozpočtu
 • Uzávěrka MŠ k 31.12.2011 – vyvěšeno 2.3.2012, sejmuto 19.3.2012
 • Prodej obecního pozemku č. 1635 a č. 699/26 – vyvěšeno 2.3.2012
 • Rozpočet Sdružení obcí Rokytno-Chvojenec pro rok 2012
 • Rozpočet Sdružení obcí Loučná pro rok 2012