Vyhlášky a formuláře

Vyhlášky

  • Nařízení Obce Chvojenec 1/2014 – Tržní řád
  • Vyhláška 3/2012 – Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a dostraňování komunálních odpadů
  • Vyhláška 5/2011 – Pravidla o pohybu psů na veřejných prostranstvích ilustrační mapa
  • Vyhláška 2/2011 – O místní poplatku za užívání obecního prostranství
  • Vyhláška 1/2011 – O místním poplatku ze psů
  • Vyhláška 1/2001 – O stanovení systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chvojenec včetně systémů nakládání se stavebním odpadem