aktuality / upozornění

18. července 2019 / Změna územního plánu Chvojenec PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHVOJENEC, VČETNĚ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Chvojenec je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru životního prostřední a stavebním úřadu Městského úřadu v Holicích (www.holice.eu ve složce http://holice.eu/urad-online/ uredni-deska) a na Obecním úřadu ve Chvojenci (www.chvojenec.cz ve složce http://chvojenec.cz/uredni deska)  od 12. 7. 2019 do 12. 8. 2019.  Každý může uplatnit u Městského úřadu Holice (pořizovatele) své písemné připo-mínky. Žádné další jednání v naší obci Chvojenec již neproběhne.

18. července 2019 / Pozvánka letecký den

18. července 2019 / Během prázdnin se budou úřední hodiny upravovat dle potřeb provozu úřadu. V týdnu od 22.7.2019 do 4.7.2019 budou odpolední hodiny zrušeny. Někdy nás též na úřadě nenaleznete, neboť budeme pracovat po obci, je vhodné si schůzku předem domluvit telefonicky na tel. 466 989 186 nebo 606 660 209.

17. července 2019 / Prodej kuřic

15. července 2019 / Psí nalezenec

15. července 2019 / Dobrovolnická služba ve Francii

15. července 2019 / Prodej kuřic

10. července 2019 / MUDr. Ižáková - změna ordinačních hodin

8. července 2019 / Ordinace MUDr. Škoda- 8.-12.7. 2019 dovolená, zastupuje pan doktor Lacina v Býšti vždy od 11 do 13 hod

26. června 2019 / Oznámení MUDr. Hronková

O obci

ROK 2018     --------------------------------------------------------------------------------------------------...

číst dál