aktuality / upozornění

17. srpna 2018 / Firma Havelka upozorňuje na letní slevy uhlí. Pro všechny objednávky přijaté do pátku 31. srpna platí u Havelky letní slevy uhlí. Nad 40q skládání pásem a doprava zdarma. Objedvávejte ihned na 725 028 323 nebo na www.havelka.cz

16. srpna 2018 / Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet neoprávněných odběrů pitné vody a neodborné manipulace s vodohospodářským zařízením a tím spojených ztrát a škod vznikajících společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, je nutno dodržovat tyto podmínky společnosti: S armaturami, hydranty a ostatním vodohospodářským zařízením na veřejné vodovodní a kanalizační sítí je zakázáno manipulovat, nebo do nich zasahovat, to neplatí pro jednotky požární ochrany při požárním zásahu, kdy se použijí "požární hydranty" k tomu účelu vybrané a revidované. V případě požárního zásahu, kdy nelze odběr nahlásit předem, je třeba informovat následně. Po použití zařízení je nutné toto zařízení zkontrolovat a uvést do původního stavu. Dojde-li k poškození vodohospodářského zařízení je nutno tuto událost neprodleně oznámit společnosti. Veškeré nestandartní odběry z vodovodního řadu (zejména prostřednictvím hydrantů při cvičení hasičského sboru) je nutno naší společnosti ohlásit se stanovením místa a času odběru a požádat o souhlas vedoucího provozu Pardubice, Holice nebo Přelouč. S vedoucím provozu vodovodů a kanalizací je nutná dohoda o odběru a úhradě vodného, případně stočného za daný odběr. Pokud bude zjištěn jakýkoliv neoprávněný odběr pitné vody ze zařízení společnosti, bude tento přestupek řešen příslušným odborem životního prostředí, který následně může uložit pokutu za neoprávněný odběr vody a neoprávněnou manipulaci s vodohospodářským zařízením. Pokud bude škoda vyšší jak 5000,-Kč, nebude se jednat o přestupek, ale o trestný čin krádeže, který bude hlášen Policii ČR.

13. srpna 2018 / V sobotu 11. 8. 2018 bylo v Pusté Kamenici (vítězi soutěže) vyhlášení Vesnice roku 2018 v Pardubickém kraji. Naše obec Chvojenec  získala Oranžovou stuhu, za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Domů jsme přivezli  oranžovou stuhu, krásnou květinu, balíček s regionálními produkty, 120.000,-- Kč od Pardubického kraje. Další finanční odměnu dostaneme od Ministerstva zemědělství. Naše obec Chvojenec se též zúčastní celostátního kola Oranžových stuh 2018, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR. Ve čtvrtek 6. 9. 2018 k nám přejede hodnotící komise. foto z předávání oranžové stuhy Přehled ocenění: Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole – obec Pustá Kamenice Modrá stuha – za společenský život – obec Vyšehněvice Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Suchá Lhota Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Písečná Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Chvojenec   Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích - obec Břehy Zlatá cihla  - kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu pro obec Studnice za příkladné restaurování litinového kříže za kaplí sv. Zdislavy v centu obce Zlatá cihla  - kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby pro obec Písečná za obnovu hasičské zbrojnice Cena „Skokan roku 2018“ Obec Radiměř Diplom za moderní knihovnické a informační služby Obec Pustá Kamenice Diplom za vzorné vedení kroniky Obec Radiměř Diplom za rozvíjení lidových tradic Obec Zámrsk Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci Obec Vyšehněvice Diplom za ekologickou činnost v obci Obec Koclířov Diplom za podporu obnovy stavebního fondu obce Obec Chornice Diplom za rozvíjení česko-německých vztahů Obec Hradec nad Svitavou Diplom za cílevědomý a komplexní rozvoj obce Obec Horní Ředice Diplom za dlouhodobou podporu školství a mimoškolních aktivit Obec Bojanov Diplom za podporu spolkových aktivit Obec Horní Újezd Diplom za podporu a spolupráci s místními podnikatelskými subjekty Obec Studnice

13. srpna 2018 / Zkoušky vodní práce ohařů 2018 proběhly v sobotu 11. 8. 2018 na hájence v Žernově. Zúčastnilo se 10 psů se svými vůdci a všichni soutěží prošli. V horkém letním počasí se nejvíce dařilo účastníkovi č. 1 viz foto

9. srpna 2018 / Na základě upozornění pana hejtmana Pardubického kraje, vyzýváme občany k šetření s pitnou vodou. V případě problému s nedostatkem pitné vody se obraťte na obecní úřad Chvojenec.

7. srpna 2018 / Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, a to na telefonním čísle: 777-888-332 Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné opravy a úpravy.

1. srpna 2018 / Ve čtvrtek 2.8.2018 neordinuje. Sestra bude do dvanácti hod. v ordinaci v Býšti.  

31. července 2018 /

26. července 2018 / XXV. ročník Memoriálu Josefa Kloučka začíná v 9 hodin na místním fotbalovém hřišti.  Turnaje se zúčastní 4 mužstva - Lukavice, Dříteč, Nemošice a Chvojenec. Hrají se zápasy každý s každým. Po 13 hodině začíná soutěž mládeže o sportovní pěkné ceny. Hoste bude opět z hokejového prostředí a přijde v odpoledních hodinách. Vyhlášení výsledků po 16 hodině. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Na Vaši účast se těší pořadatelé. příloha: memoriál J.Kloučka XXV. ročník plakát

20. července 2018 / Ve dnech  23.-27.7. neordinuje. Zástup,jako obvykle, doktor Lacina v Býšti vždy od 11 do 13 hodin. Páteční ordinace se nemění.

O obci

Obec Chvojenec se nachází v okrese Pardubice, kraji Pardubickém. Pro letošní rok počítáme s počtem obyvatel ve výši...

číst dál