Volby 2018

Ustavující zastupitelstvo obce Chvojenec 

Ustavující zastupitelstvo obce Chvojenec se konalo 31. 10. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti obce Chvojenec.

Složení nového zastupitelstva :

Zastupitelstvo obce Chvojenec 2018 – 2022

Starostka           –      pí Jaroslava Píšová

Místostarosta     –      p. Bronislav Kašpar

Předseda finančního výboru     –      p. Miroslav Polák

Předseda  kontrolního výboru   –      p. Jan Rieger

Předsedkyně kulturní komise –  Mgr. Ladislava Fléglová

Člen zastupitelstva   –   Ing. Tomáš Nechvíle

Simona Tobiášková

 

Výsledky voleb v obci Chvojenec 

Obecní zastupitelstvo na svém jednání ze dne 16.4.2018 schválilo pro volební období 2018 – 2022 počet členů obecního zastupitelstva na 7 zastupitelů.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
5. a 6. října 2018
Harmonogram úkolů a lhůt
vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným  ve Sbírce zákonů
pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018, volby do zastupitelstev obcí.
Za den vyhlášení voleb se považuje 31. května 2018 (§ 3 odst. 1 zákona)

12. července (čtvrtek) Bude zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích
pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů (§ 21 odst. 4 zákona)

31. července (úterý) do 16:00 hodin Podání kandidátních listin registračnímu úřadu
(§ 21 odst. 3 zákona)

Voličem pro volby do Zastupitelstva obce Chvojenec je státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž přiznává právo volit mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, který alespoň druhý den voleb, tj. 06. října 2018, dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu ve Chvojenci.
Do čtvrtka 12. července 2018 – každý registrační úřad (pověřený obecní úřad a obecní úřad min. se dvěma odbory) zveřejní na úřední desce minimální počty podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů, a to pro danou obec či obce, pro něž plní funkci registračního úřadu.